ÇAY HASADI ÜCRETİ; 180 TL

Rize’de 2020 yılı çay hasadında çalışacak işçilere ilişkin konulara ait tavsiye kararları açıklandı. Buna göre günlük en az 250 kilo çay toplamaları halinde180 TL ücret ödenmesi tavsiye edildi.

ÇAY HASADI ÜCRETİ; 180 TL
ÇAY HASADI ÜCRETİ; 180 TL
Advert

Rize’de 2020 yılı yaş çay sezonunda çay hasadında çalışacak işçilere ilişkin konulara ait tavsiye kararları alındı. Alınan kararlar doğrultusunda işçilere günlük ödenecek ücret en az 250 kilo çay toplamak ve alım yerinde satışını yapmak dahil 180 TL olarak belirlendi. Ton fiyatı ise 800 TL olarak tavsiye edildi.

Bu rakamları aşanlar il dışına çıkartılıp yol izin belgeleri iptal edileceği belirtildi.

Rize Ziraat Odasının talebi üzerine Rize Valiliği, ilgili kurum ve paydaşlarla yaş çay sezonu için toplantı düzenledi.

Rize Vali Yardımcısı Abdullah Şen başkanlığında Rize Valiliğinde düzenlenen toplantıya, Rize Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Hasan Kiraz, İl Tarım ve Orman Müdürü Şafak Bulut, Ticaret İl Müdürü Osman Köseoğlu, İl Göç idaresi Müdürü Mürüvvet Serap Aydın, Ticaret Borsası Meclis Başkanı Resul Okumuş, Ziraat Odası Başkanı Nevzat Paliç, Ardeşen Ziraat Odası Başkanı Turan Kabaoğlu, Çayeli Ziraat Odası Başkanı Ali Küçükislamoğlu, Pazar Ziraat Odası Başkanı Nurettin İnce, Derepazarı Ziraat Odası Başkanı Bünyamin Albayrak, Çamlıhemşin Ziraat Odası Başkanı Kemal Kestioğlu, Fındıklı Ziraat Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Özsoy, Güneysu Ziraat Odası Başkanı Ali Karslı, İyidere Ziraat Odası Başkanı Recep Ali Çelik, Kalkandere Ziraat Odası Başkanı Sebahattin Yılmaz Ve İkizdere Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bektaşoğlu katıldı.

Rize İlinde 2020 yılı çay hasadında çalışacak işçilere ilişkin konulara ait tavsiye kararları:
Rize Valiliği’nde, Rize Valiliği, ilgili Kamu Kurum Kuruluşları ve Rize îli Ziraat Odalarının katılımıyla 15.05.2020 tarihi saat 10:00 ‘da yapılan toplantıda aşağıdaki tavsiye kararları alınmıştır.
1.  27593 sayılı Tarımda İş Aracılığı Yönetmeliğinin Aracı belgesi başlıklı 7. Maddesinde “Aracılık yapmak üzere başvuran ve Türkiye İş Kurumu tarafından tarımda iş ve işçi bulma aracılığı yapması uygun görülen gerçek veya tüzel kişilere, Türkiye İş Kurumu il veya şube müdürlüklerince yazılı olarak bilgi verilir. Talepleri uygun bulunan gerçek veya tüzel kişilerden Kurumca belirlenen miktarda masraf karşılığının tahsil edilmesini müteakip Tarımda İş ve İşçi Bulma Aracısı Belgesi verilir. Tüzel kişiler için bu belgede, tüzel kişiliği idare, temsil ve ilzama yetkili kişiler de gösterilir “denilmektedir. Toplantıda ilgili madde değerlendirilmiştir. Ayrıca ilgili yönetmeliğin 5. Maddesinin 3. Fıkrasındaki “Kurumdan izin alınmadan aracılık yapılamaz.” hükmü gereği Çalışma ve Iş Kurumu II müdürlüklerinden alınmış ‘’Aracı Belgesi” olmayanlara iş verilmemesine karar verilmiştir.
2. 21.06.2017 tarihli Genelgenin Usul ve Esaslar kısmının “b” bendinde “Çalışma izni muafiyeti kapsamında olduğunu gösterir belge düzenlenen yabancılar bir takvim yılında en fazla doksan gün süreyle mevsimlik tarım işlerinde (Çay, fındık) çalışabilecektir.” denilmektedir. Genelgenin Denetim bölümünün “a” bendinde “Bu Genelge kapsamındaki yabancıların ve işverenlerin denetimi ve uygulanacak yaptırımlar 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununun 23. Maddesinin 5. Fıkrasına istinaden idari para cezası uygulanacağı ve bu yabancıların ülkemizde izinsiz çalışmamaları yönünde gerekli tedbirler alınacaktır” denilmektedir.
3. Çocuk işçiliğin önüne geçmek için çay toplama işlerinde 15 yaşını doldurmamış çocuklar ile çalışamayacak kadar yaşlı ve hasta işçilerin çalıştırılması 15 yaşını doldurmamış çocuklar çalıştıran bahçe sahibi ve çocukların velilerine 5326 sayılı kabahatler kanununun 32. Maddesi gereğince çalıştırıldığı tespit edilen her çocuk için 395 TL idari para cezası uygulanması amir hükümdür.
4. 2019 yılı çay toplama sezonunda; ilgili kamu kurulularının, aracıların işverenlerin ve mevsimlik işçilerin 19.04.2017 tarih ve 2017/6 sayılı Başbakanlık Genelgesi hükümlerine alınması zorunludur. Titizlikle uyulması için gerekli tedbirlerin
5. İşverenlerin çalıştırdıkları işçilerin kimlik bilgilerinin 1774 sayılı kimlik Bilgilendirme Kanunu esaslarına göre Muhtarlıklar aracılığı ile Tarım ve Orman Müdürlükleri. tŞKUR II müdürlüğü Ziraat Odaları ve en yakın güvenlik birimlerine bildirilmelerine, kimliği bulunmayanlara iş verilmemesine.
6. Karadeniz Bölgesinde bazı illerimizde yabancılar mevsimlik tarım işçisi, çay ve İmdik toplamada çalışmak için İçişleri Bakanlığınca genelge yayımlanmıştır. Gürcistan uyruklu ve il dışından gelecek işçiler için kaymakamlıklardan alınacak çalışma izin belgesi ve güvenlik soruşturma belgesine göre ayrıca ziraat odasında kurulacak olan takip masasına kayıt yaptırmaları zaruridir.
7. Muhtarlıklarca çay toplama işçisi olarak dışarıdan gelenlerin yabancılar kayıt defterine kaydının yapılması gerekir.
8. İşverenler ve köy muhtarlıklarının emniyet bakımından huzur bozucu olaylara anında müdahale ederek durumu en yakın güvenlik birimlerine bildirmeleri zorunludur.

Tavsiyeler
I. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Yabancılar Dairesi Başkanlığından gelen 21.06.2017 tarih ve E.2863I sayılı yazıda “Karadeniz bölgesinde bulunan Samsun, Ordu, Giresun. Trabzon, Rize. Artvin İllerimizde yapılan çay ve fındık üretiminin çeşitli aşamalarında yoğun olarak mevsimlik tarım işçiliğine ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir. Özellikle hasat döneminde ürünün zamanında toplanabilmesini teminen ihtiyaç duyulan işgücü kaynaklarımızdan karşılanamadığı hallerde yabancı işgücü istihdamıyla karşılanabileceği değerlendirilmiştir. Mümkün mertebe yerli kaynaklarla bu ihtiyacın karşılanması işsizlikle mücadele açısından tavsiye olunur.
2. Çay toplama işlerinde çalışacak işçilere yaş ve cinsiyet ayrımı yapılmaksızın günlük net ücretin 180 TL olarak belirlenmesi (Bu fiyata öğle yemeği, en az 250 Kg çay toplamak şartı ve toplanan çayın çay alım yerine getirerek satma işi dâhildir) tavsiye edilir.
3. İl dışından gelecek aracılara bağlı olan işçilerin ilçemize gelene kadarki masraflarının kendileri tarafından karşılanması tavsiye olunur. 
4. Konaklama, yemek, çay toplama malzemeleri, konuklama yerinden çay bahçesine kadar yol masrafı bahçe sahibi tarafından karşılanması durumunda işçiye günlük net 150 TL verilmesine (Bu fiyata en az 250 Kg çay toplamak şartı ve toplanan çayın çay alım yerine getirerek satma işi dâhildir.) tavsiye edilir.
5. Kilo hesabı ile çay toplayanların işçi ücretlerinin kilo başına 0,80 kuruş olarak belirlenmesi (ton fiyatının 800 Tl. olmasına) tavsiye edilir.
6. İşçi ücretlerinin iş bitimini müteakiben ödenmesi tavsiye olunur.
7. Komisyonumuzca çay tarımında çalışacaklara yönelik belirlenen ücretler 4857 sayılı İş Kanunu'n un haftalık çalışma saatleri dikkate alınarak belirlenmiştir.
8. Çay müstahsillerinin ve arazi sahiplerinin zorunlu ziraat odası üyelikleri göz önüne alındığında çay toplama hususunda piyasa ekonomisinin gerçekleri ve serbest piyasa ilkeleri çerçevesinde işgücü piyasasının doğru fiyat dengesinin oluşması için örgütlü alternatif işgücünün oluşumu için ziraat odalarının alternatif ortak tutum sergilemeleri köklü çözüm için tavsiye edilir.

ÇAY HASADI ÇAY ÇAY TOPLAMA YÖVMİYE
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
2 İneği Arabaya koyup Yaylaya Göç Etti
2 İneği Arabaya koyup Yaylaya Göç Etti
Laz erkekleri, yan gelip yatıyor mu?
Laz erkekleri, yan gelip yatıyor mu?