Rize il ve İlçelerde Maden,Enerjik Kaynakları

Rize ili Doğu Karadeniz Bölgesinin en önemli illerinden biridir. Türkiye jeolojisinde en önemli metalojenik provens olan Doğu Pontidler tektonik birliğinin kuzey bölümü içinde yer alır ve bu konumu ile özellikle baz metaller bakımından önemli bir potansiyele sahiptir

Rize il ve İlçelerde Maden,Enerjik Kaynakları
Rize il ve İlçelerde Maden,Enerjik Kaynakları Neco Yarıcı
Advert

Rize İli ve yakın çevresinde yapılan çalışmalar sonucunda önemli metalik maden ve endüstriyel hammadde yatak ve zuhurları ortaya çıkarılmıştır.

Metalik madenler bakımından ildeki en önemli maden sahası Çayeli-Madenköy BakırKurşun-Çinko sahasıdır. % 2.88 Cu tenörlü 23 milyon ton görünür, 7 milyon ton muhtemel toplam 30 milyon ton rezerv mevcuttur.


Rize çevresinde çok sayıda metalik cevherleşme sahasında Bakır, Kurşun, Çinko, Demir ve Manganez oluşumları belirlenmiştir. Endüstriyel hammaddeler bakımından da potansiyele sahip olan Rize ilinde kaolen, kil, mermer ve feldispat sahaları ortaya konulmuştur. Yörede Ayder ve Ilıcaköy’de sıcak ve mineralli su kaynakları da potansiyel arz etmektedir. Maden yataklarının oluşumu bakımından ülkemizin en önemli kuşaklarından birini teşkil eden Doğu Karadeniz Bölgesi’ni içine alan bölgede halen sürdürülmekte olan maden arama projeleri kapsamında, Rize ilini de içine alan geniş alanlarda arama ve araştırma faaliyetlerine Genel Müdürlüğümüz tarafından yoğun olarak devam edilmektedir. Ancak tespiti yapılmış olan mevcut maden sahaları ile bulunması muhtemel ekonomik olabilecek maden potansiyelinin değerlendirilmesinde en önemli faktör, yörede madenciliğe dayalı sanayinin geliştirilmesi olacaktır.


Çayeli-Madenköy bakır-kurşun-çinko sahası ülkemizin işletilmekte olan en önemli maden sahalarından birisi olmakla birlikte, özellikle mermer ve seramik sanayilerine hammadde sağlayacak imkanların temin edilebileceği dikkate alınarak, bu sektörlerde yatırımın teşvik edilmesi uygun görülmektedir. BAKIR-KURŞUN-ÇİNKO (Cu-Pb-Zn)

Çayeli-Madenköy Sahası Tenör : % 7.32 Zn, % 4.7 Cu (1 gr/ton Au, 68 gr/ton Ag değerleri de bilinmektedir) Rezerv : 10.600.000 ton toplam rezerv.DEMİR (Fe)

Fındıklı-Kartiba Zuhuru Tenör : % 45 Fe Rezerv : 3.600.000 ton potansiyel rezerv. Üretim yoktur. 

Fındıklı-Akkaya Zuhuru Tenör : % 42.15 Fe ve % 25.94 SiO2 Rezerv : 400.000 ton potansiyel rezerv.FELDİSPAT (Fld)

Ardeşen ilçesi Ayder yaylası Sahası Tenör : 7.6 toplam alkali ve % 3.1 Fe2O3 içerikli granit sahaları zenginleştirildiğinde toplam alkali değerleri % 10.55'e çıkmakta, demir ise % 0.59'a kadar düşmektedir. Zenginleştirme sonrası renkli pişen seramikte katkı maddesi olarak kullanılabilir Rezerv : Büyük feldispat potansiyeli vardır. 

KAOLEN (Kao) Fındıklı-Kube Mah. Sahası Tenör : % 13-20 Al2O3, % 0.5-3.7 Fe2O3 Rezerv : 365.000 ton muhtemel+mümkün rezerv.

Ardeşen-Issızdere Sahası Tenör : % 15-22 Al2O3 Rezerv : 240.000 ton mümkün rezerv.

MANGANEZ (Mn) Fındıklı-Aslandere, Salma Sahası Tenör : % 23.30 Mn Rezerv : 12.000 ton görünür+muhtemel rezerv.

Çamlıhemşin-Topluca Sahası Tenör : % 31.87 Mn Rezerv : 15.000 ton toplam rezerv.

Ardeşen-Bayırcık Sahası Tenör : % 46.14 Mn, Rezerv : 30.000 ton toplam rezerv. MERMER (Mr)

İkizdere-Memişoğlu, Keçikayası Sahaları Kalite : Orta kalite masif granitlerdir Rezerv :

 Ardeşen-Başmahalle Sahası Kalite : İyi kaliteli gabro, Rezerv :

 

JEOTERMAL JEOTERMAL ALAN ADI SICAK SU DOĞAL ÇIKIŞ ADI DOĞAL ÇIKIŞ SONDAJ KULLANIM ALANI KURULU TESİS DEĞ. BEL.

Sıcaklık (°C) Debi (lt/sn) Potansiyel (MWt) Sıcaklık (°C) Debi (lt/sn) Potansiyel (MWt) AYDER Ayder 33-47 2,5 - 55,5 42 3,6 Kaplıcada ve kaplıca tesisinin ısıtılmasında Kaplıca ve kaplıca tesisi ısıtılması ** İKİZDERE Ilıcaköy 27-30 0,5 - 60-67 10 1,25 ** MTA, 2005. Türkiye Jeotermal Kaynakları Envanteri

JEOTERMAL JEOTERMAL ALAN ADI SICAK SU DOĞAL ÇIKIŞ ADI DOĞAL ÇIKIŞ SONDAJ KULLANIM ALANI KURULU TESİS DEĞ. BEL.

Sıcaklık (°C) Debi (lt/sn) Potansiyel (MWt) Sıcaklık (°C) Debi (lt/sn) Potansiyel (MWt)

AYDER Ayder 33-47 2,5 - 55,5 42 3,6 Kaplıcada ve kaplıca tesisinin ısıtılmasında Kaplıca ve kaplıca tesisi ısıtılması **

İKİZDERE Ilıcaköy 27-30 0,5 - 60-67 10 1,25 ** MTA, 2005. Türkiye Jeotermal Kaynakları Envanteri

rize maden rize enerjik rize ilçeler maden haritası maden haritası
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
2 İneği Arabaya koyup Yaylaya Göç Etti
2 İneği Arabaya koyup Yaylaya Göç Etti
Laz erkekleri, yan gelip yatıyor mu?
Laz erkekleri, yan gelip yatıyor mu?